Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Studentům > Maturitní zkouška 2020

Maturitní zkouška 2020

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2020

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí:

- společné (státní)

- profilové (školní)

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

 

A) Společná část maturitní zkoušky:

 

2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

 

Český jazyk a literatura:

didaktický test, písemná práce, ústní zkouška; Struktura ústní zkouškyŠkolní seznam maturitní četby pro školní rok 2019-20

 

Cizí jazyk:

didaktický test, písemná práce, ústní zkouška. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. 

 

Matematika:

didaktický test

 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně.

Termíny didaktických testů a písemných prací:

8.4.2020      písemná práce ČJL

30.4.2020    písemná práce ANJ

4.5.2020      didaktický test MAT

                    didaktický test ANJ

5.5.2020      didaktický test ČJL

podrobněji:  JZS_jaro_2020_podrobne_schema_priloha_8.pdf

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Český jazyk a literatura

Mgr. Ladislava Hanibalová

Mgr. Pavlína Pertlíková

Mgr. Lucie Jircová

Mgr. Dalibor Houška

 

Anglický jazyk

Ing. Pavel Bořil

Mgr. Iva Časarová

Ing. Jana Šrámková

Mgr. Šimona Němcová

RNDr. Hana Pallová
 

 

Matematika

Mgr. Tereza Holadová

Mgr. Evžen Jiroušek

Mgr. Radka Šedivá


max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

cizí jazyk, matematika

 

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

Povinné zkoušky profilové části se konají formou:

  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
  • praktické zkoušky (pro obory Agropodnikání, Zahradnictví a Veterinářství),
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

 

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

Anglický jazyk 2020 

 

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

ŠVP Podnikání v zemědělství 2020

ŠVP Mechanizace v zemědělství 2020

ŠVP Chov koní a jezdectví 2020

 

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

ŠVP Tvorba a údržba zahrad 2020

ŠVP Údržba golfových hřišť 2020

 

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

ŠVP Věda a výzkum 2020

 

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

ŠVP Veterinární technik 2020

ŠVP PET specialista 2020

 

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

www.novamaturita.cz

 

Termíny profilové části MZ:

Přírodovědné lyceum - třída 4.PL

                                         11. - 15.5.2020 přípravný týden

                                         18. - 21.5.2020 ústní maturitní zkouška

Agropodnikání - třída 4.AEM + Zahradnictví - třída 4.Z

                                         11. - 15.5.2020 přípravný týden

                                         18. - 25.5.2020 praktická maturitní zkouška

                                         26.5. - 1.6.2020 ústní maturitní zkouška

 

Veterinářství - třída 4.VT a 4.VP

                                         20. - 26.5.2020 přípravný týden

                                         11. - 19.5.2020 praktická maturitní zkouška

                                         27.5. - 3.6.2020 ústní maturitní zkouška