Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Studentům > Maturitní zkouška 2019

Maturitní zkouška 2019

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2019

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí:

- společné (státní)

- profilové (školní)

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

 

A) Společná část maturitní zkoušky:

Jednotné zkušební schéma (JZS) pro písemné zkoušky SČ MZ, vydané MŠMT 11. ledna 2019, je k dispozici pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-3.

Obdobně jako v loňském roce budou zkoušky konané formou písemné práce probíhat již v polovině dubna, a to nově nejen písemné práce z českého jazyka a literatury, ale také z cizích jazyků. Didaktické testy se budou konat v prvním květnovém týdnu.

2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

 

Český jazyk a literatura:

didaktický test, písemná práce, ústní zkouška; Struktura ústní zkouškyŠkolní seznam maturitní četby pro školní rok 2018-19

 

Cizí jazyk:

didaktický test, písemná práce, ústní zkouška. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. 

 

Matematika:

didaktický test

 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně.

 

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Český jazyk a literatura

Mgr. Ladislava Hanibalová

Mgr. Pavlína Pertlíková

Mgr. Lucie Jircová

Mgr. Dalibor Houška

 

Anglický jazyk

Ing. Pavel Bořil

Mgr. Iva Časarová

Mgr. Šimona Němcová

RNDr. Hana Pallová

Ing. Jitka Procházková

  

 

Matematika

Mgr. Tereza Holadová

Mgr. Evžen Jiroušek

Mgr. Radka Šedivá


max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

cizí jazyk, matematika

 

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

Povinné zkoušky profilové části se konají formou:

  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
  • praktické zkoušky (pro obory Agropodnikání, Zahradnictví a Veterinářství),
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Termíny profilové části MZ jaro 2019:

4.PL - 20. - 22.5.2019

4.VP - praktická část - 13. - 15.5.2019

        - ústní část - 31.5., 3.6., 4.6.2019

4.VT - praktická část - 16.5., 17.5., 20.5.2019

         - ústní část - 4.6. - 6.6.2019

4.AEM, 4.ZG - praktická část - 20.5. - 23.5.2019

                      - ústní část - 27.5. - 29.5.2019

 

 

 

 

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

Anglický jazyk

 

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

ŠVP Podnikání v zemědělství

ŠVP Chov koní a jezdectví

ŠVP Mechanizace v zemědělství

 

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

ŠVP Tvorba a údržba zahrad

ŠVP Údržba golfových hřišť.pdf

 

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

ŠVP Věda a výzkum

 

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

ŠVP Veterinární technik

ŠVP PET specialista

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

www.novamaturita.cz