Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty

  Projekty

 

         Chovatelský kroužek - exkurze na výstavu plemenných hřebců.pdf

         Žáci mateřských škol navštívili areál praktického vyučování.pdf

         Žáci základních škol navštívili v rámci chovatelského kroužku odchovnu hříbat a mladých koní.pdf

         Základní informace o projektu.pdf

         Den Země pro žáky mateřských škol.pdf

         Nabídka aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ na léto 2018.pdf

         Nabidka aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ na léto 2019.pdf

         Nabidka+krouzku+volnocasovych+aktivit.pdf

         Velikonoční tvoření pro děti z mateřských škol.pdf

         Výstava drobných hospodářských zvířat pro děti z mateřských škol.pdf

         Výukový blok pro žáky základních škol srpen 2018.pdf

  

 

 

 

 

 

 

 • Projekt MOV - KA7

  V rámci projektu Národního ústavu vzdělávání Modernizace odborného vzdělávání pracujeme na optimalizaci školních vzdělávacích programů.

 

 • Projekt „Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov“, který je financován z fondů EU

Publicita projektu - Modernizace odborných a jazykových učeben.pdf

 

 • Projekt MOV (účast v KA-5  a KA-7)

Plakát o zapojení školy.pdf

MOV - tisková zpráva.pdf

 

logo projekt.jpg

 • Zvýšení kvality vzdělávání na VOŠ a SZeŠ Benešov

          CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005696

Tento projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, společné vzdělávání žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, spolupráci školy se zaměstnavateli, a to personálním posílením o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, zapojením odborníka z praxe do výuky a stážemi pedagogů u zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Více informací o projektu zde.doc

 

 • Improvement of Practical Training in Agricultural by means of ECVET Implementation 

        2016-1-CZ01-KA102-022880

logo.jpg

2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png           ecvet_banner_2.gif

Základní informace o projektu.doc

Závěrečné shrnutí úspěšné realizace projektu.doc

Ukázky z deníků praxe žáků SŠ.pdf

Ukázky z deníků praxe studentů VOŠ.pdf

 • Projekt Erasmus+ Learning Agriculture by Comparison of Agricultural

  Production in Partner Schools

  2016-1-CZ01-KA202-023884  

          www.locap.cz

 era.jpg

 

Základní informace o projektu.doc

Napsali o nás - článek pro Benešovský deník.doc

První projektové setkání.doc

Druhé projektové setkání.doc

Treti projektove setkani.doc

Ctvrte projektove setkani.doc 

 

 •  Integrovaný regionální operační program

logo.png
Od 1. července 2017 probíhá realizace projektu s názvem „Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002516. Projekt řeší jednak modernizaci dvou odborných a dvou jazykových učeben a mechanizační dílny. Zrekonstruované učebny budou vybaveny novým nábytkem a pomůckami. V hlavní budově školy bude rovněž zmodernizováno sociální zázemí v suterénu a toalety v přízemí i prvním patře. Hlavní budova a přístup do školní jídelny budou bezbariérové. Nákupem nového vybavení bude podpořeno zkvalitnění výuky v areálu praktické přípravy na Pomněnicích. Zde bude instalován závlahový systém driving range, kryté i venkovní jízdárny, vybudován bude prostor pro denní odvoz chlévské mrvy s manipulační plochou a příjezdovou komunikací, nakoupen bude kloubový nakladač, návěs, multifunkční pracovní vozík včetně příslušenství či přepravník na přepravu koní s přívěsem. Pořízena bude i velká zahradní technika jako sekačka, brusky, sečka či motorový válec greenů. Do vozového parku autoškoly bude nakoupen nový traktor. V rámci projektu bude řešena i modernizace ICT prostředí. Areál školy bude osázen novou zelení a bude založena výuková zahrada. Celkové plánované způsobilé výdaje projektu činí 30 091 994,06 Kč. Maximální výše dotace je 27 082 794,65 Kč. Zbývající výdaje ve výši 3 009 199,41 Kč budou spolufinancovány ze strany zřizovatele školy, tedy Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

 • DÍKY FONDŮM EU JSME VYTVOŘILI KVALITNÍ ZÁZEMÍ PRO VÝUKU NAŠICH STUDENTŮ

Od dubna 2015 naši studenti využívají moderní centrum praktické přípravy v Pomněnicích u Benešova, které vzniklo díky dotaci z ROP Střední Čechy pod názvem „Vytvoření zázemí praktické přípravy pro obory VOŠ a SZeŠ Benešov“ reg. číslo. CZ.1.15/3.2.00/66.01496.

Díky této dotaci byly vybudovány dvě venkovní jízdárny a jedna krytá jízdárna včetně učeben a potřebného technického zázemí (studna a trafostanice).  Výstavba celého areálu trvala 10 měsíců a jejím dokončením byly naplněny cíle tohoto projektu. Cílem bylo zkvalitnění odborné přípravy studentů zavedením nových technologií a výukových procesů. Studenti mohou používat i nové vybavení a stroje, např. vřetenové a rotační sekačky, samochodné sekačky, malotraktor, aerifikátor a provzdušňovače, postřikovače či rozmetadla.

Celková částka, kterou škola díky této dotaci získala, byla ve výši 33 985 849,30 Kč.

nova jizdarna dotace.png

 • ODBORNÉ LABORATOŘE, UČEBNY A TAKÉ SKLENÍK PRO PRAKTICKOU VÝUKU VZNIKLY DÍKY PODPOŘE Z ROP Střední Čechy

Studenti VOŠ a SZeŠ Benešov využívají od začátku roku 2016 nový dvoupodlažní pavilon a skleník.

Obě tyto stavby byly realizovány díky dotaci z ROP Střední Čechy s reg. číslem CZ.1.15/3.2.00/81.01762 pod názvem „VOŠ a SZeŠ Benešov, výstavba odborných učeben a skleníku včetně spojovacího krčku“. Výdaje na tento projekt činily 25 776 844,45 Kč.

Nové pavilony byly spojeny se stávající budovou školy krčkem a je možné do nich přecházet suchou nohou. V nové budově jsou umístěny odborné laboratoře (mikrobiologie a biologie), dále pak pitevna, učebna anatomie a fyziologie a pro zahradnické obory vazárna. Nedílnou součástí je také nově vzniklé zázemí pro studenty a pedagogy (šatny, sociální zařízení a kabinety). Díky tomuto projektu získala škola učebny a laboratoře vybavené nejmodernější technikou a přístrojovým vybavením a svým studentům tak může zajistit kvalitní přípravu pro budoucí pracovní kariéru.

nová budova a skleníky dotace.jpg.png