Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazečům > Přijímací řízení SŠ > Učební obory > Výsledky přijímacího řízení - učební obory - pro školní rok 2018/19

Výsledky přijímacího řízení - učební obory - pro školní rok 2018/19

Seznam přijatých uchazečů naleznete zde. 

Učební obor:      
41-51-H/01 Zemědělec a farmář   41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní   41-52-H/01 Zahradník  
                     
Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem   Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem   Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem
1. F/61 174   1. CH/81 123   1. ZH/58 200
2. F/49 179   2. CH/122 141   2. ZH/53 221
3. F/108 182   3. CH/158 150   3. ZH/87 222
4. F/3 194   4. CH/54 161   4. ZH/194 227
5. F/23 200   5. CH/118 190   5. ZH/141 247
6. F/59 200   6. CH/114 200   6. ZH/70 260
7. F/176 217   7. CH/9 205   7. ZH/143 293
8. F/200 240   8. CH/82 210        
9. F/140 247   9. CH/189 212        
10. F/42 251   10. CH/96 218        
11. F/157 260   11. CH/102 220        
12. F/71 261   12. CH/62 222        
13. F/123 273   13. CH/25 223        
14. F/190 286   14. CH/47 231        
        15. CH/37 236        
        16. CH/80 243        
        17. CH/106 248        
        18. CH/104 288        
        19. CH/196 298        
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 9.5.2018.        
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.        
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.        
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol : uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si  vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.        
                     
                     
V Benešově dne 23. 4. 2018     PaedDr. Bc. Ivana Dobešová          
        ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov