Středočeský kraj - logo
Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2016/2017 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku SŠ pro obory vzdělávání Agropodnikání, Zahradnictví, Veterinářství a Přírodovědné lyceum více informací
Den otevřených dveří 18. 2. 2016 Dne 18. 2. 2016 Vás srdečně zveme od 8:00 do 16:00 na den otevřených dveří.
Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017 Základní informace o přijímacím řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017 naleznete zde více informací
Činnost Školního paradenského centra Konzultační hodiny speciálního pedagoga, výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa ve školním roce 2015/2016 více informací
Dny otevřených dveří 2015–16 Termíny dnů otevřených dveří pro zájemce o studium na VOŠ a SZeŠ Benešov více informací
Harmonogram VOŠ dálková forma v ZO 2015–16 Důležité termíny v zimním období více informací
Maturita 2016 Podrobné informace o konání a organizaci maturitní zkoušky 2016 více informací
Zájmové kroužky pro žáky základních škol Ve druhé polovině září otevíráme zájmové kroužky pro žáky základních škol. více informací
Zápis VOŠ denní i dálková forma studia K zápisu o studiu si, prosím, přineste fotografie do studijních průkazů. Platbu školného (2 000 Kč) je možné provést v hotovosti v den zápisu nebo převodem na účet školy do 15. 10. 2015.
MZE logo
ČZU logo

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
Mendelova 131
256 01 Benešov, Czech Republic