Středočeský kraj - logo
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2016/2017 - 1. kolo Seznam přijatých uchazečů dle jednotlivých oborů více informací
Den otevřených dveří VOŠ 12. 5. 2016 Termíny dnů otevřených dveří pro zájemce o studium na VOŠ a SZeŠ Benešov více informací
Přijímací řízení do 1. ročníku VOŠ Kritéria přijímacího řízení naleznete zde: více informací
Kroužek jezdectví pro žáky 2. stupně ZŠ I ve druhém pololetí otevíráme pro žáky 2. stupně ZŠ zájmový kroužek jezdectví. více informací
Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2016/2017 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku SŠ pro obory vzdělávání Agropodnikání, Zahradnictví, Veterinářství a Přírodovědné lyceum více informací
Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017 Základní informace o přijímacím řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017 naleznete zde více informací
Příměstké tábory pořádané pro žáky 2. stupně ZŠ Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola pořádá během letních prázdnin 3 příměstké tábory určené žákům 2. stupně ZŠ. Tématicky budou tyto tábory zaměřeny na chov koní a jezdectví a dále zajímavé biologické pokusy a hry v nové laboratoři a výlety s překvapením do okolí Benešova.
Žáci a učitelé od ledna využívají nové učebny Jedná se o 3 odborné učebny, které se nachází v nově vystavěné budově přímo v areálu školy. více informací
Činnost Školního paradenského centra Konzultační hodiny speciálního pedagoga, výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa ve školním roce 2015/2016 více informací
Maturita 2016 Podrobné informace o konání a organizaci maturitní zkoušky 2016 více informací
MZE logo
ČZU logo

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
Mendelova 131
256 01 Benešov, Czech Republic