Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Naše škola organizuje Ligu zemědělských škol

Naše škola organizuje Ligu zemědělských školLiga zemědělských škol - Benešov

Veřejný parkurový trénink  

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel: VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

1.2. datum konání: středa 5.4. 2017

1.3. místo konání: Jezdecký areál Školního statku Pomněnice 1

1.4. kolbiště:písek 60 m x 20 m – písek s geotextilií

1.5. opracoviště: 20 m x 50 m – písek s geotextilií

1.6. funkcionáři závodů:

- ředitel: PaedDr.Bc. Ivana Dobešová

- hlavní rozhodčí: ing. Antonín Klaus

- hlasatel: Gabriela Šimunová

- pomocný rozhodčí:  ing. Markéta Sedláčková

- stavitel parkuru: Pavel Březina

- dohled na opracovišti: Bc. Zdeněk Piskač Dis.

 

Technické údaje:

2.1. předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, platná skoková pravidla pro rok 2017

2.2. Soutěže

     č.1. Hobby soutěž do 70 cm na limitovaný čas dle tab A čl. 298. 2.1 otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce

     č.2. Hobby soutěž do 80 cm na limitovaný čas, dle tab A čl. 298. 2.1 otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce

     č.3. Soutěž v parkuru stupně "ZM" –  hodnocení dle článku 238.2.1, bez rozeskakování

            otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce

     č.4. Soutěž v parkuru stupně "Z" hodnocení dle článku A, 238.2.2

  1. a) mistrovská soutěž pro ligu zemědělských škol
  2. b) otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce

2.3. předběžný časový program závodů

             středa 5.4.2017

            10.00 hod - ukončení prezentace

            10.15 hod - zahájení soutěžního dne - nástup všech soutěžících žáků s koňmi před  rozhodcovskou věž

            10.30 hod - start soutěž č.1, ostatní v návaznosti

 

Ceny a peněžitá plnění:

3.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a ostatní umístění, dekorováni floty podle pravidel PJS.

3.2. Startovné a zápisné:

Žáci a studenti zúčastněných zemědělských škol startovné neplatí.

 

Všeobecné údaje:

4.1. Jmenovité přihlášky na adresu: Gabriela Šimunová, Mendelova 131, 256 01 Benešov

nebo na emailové adrese g.simunova@seznam.cz, tel: 724 24 85 60

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených.

4.2. Uzávěrka konečných přihlášek pro soutěže do 4.4. do 20.00 hod

4.3  Prezentace - v sekretariátu závodů do 8.30 do 10.00 hod dne 5.4.2017,(tel.724 248 560).

4.4. Námitky v souladu s PJS.

4.5. Ubytování - pořadatel nezajišťuje.

4.6. Ustájení pořadatel nezabezpečuje

4.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

 

Veterinární předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přesun opatřené všemi předepsanými náležitostmi. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka - pořadatele, včetně respektování zákazu vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. Veterinární přejímka koní se koná.

 

Poskytované služby

5.1. Lékařskou službu zabezpečuje:  zdravotní sestra Martina Opltová, lékařská pohotovostní služba - v případě aktuální potřeby

5.2. Veterinární službu zabezpečuje: MVDr. Lenka Staňková

5.3. Podkovářskou službu zabezpečí pořadatel proti úhradě za provedené výkony: p.Březina st

 

Ostatní ustanovení

6.1. Technická porada se koná v areálu v místě 5.4. v 9.30 hod

6.2. Sekretariát závodů je umístěn v rozhodcovské věži, a to dne 5.4.2017 od 8.30 hod.

6.3. Výstroj jezdců a koní v souladu s platnými PJS.Tříbodová přilba povinná i na opracovišti, Identifikační čísla povinná

6.4.Technické zajištění Pavel Březina 739 06 29 32

 

Srdečně zveme a těšíme se na Vaší účast